Ansökan


Efter att du skapat ett konto så är du välkommen att fylla i de 3 olika stegen i ansökningsformuläret. Beakta följande under steg 2 och 3.

 

Steg 2

  • Under Beskrivning anger du utöver vad bidraget ska användas till även antalet personer i hushållet samt hemmavarande barn, make/maka, sambo inkomster samt tillgångar.

 

Steg 3

 

Till din ansökan skall följande bilagor bifogas som pdf-filer.
 

  • Steg 3
  • Till din ansökan skall följande bilagor bifogas som pdf-filer.
  • Intyg som är max 1 år gammalt från läkare som visar på grad och typ av reumatisk sjukdom
  • Skattebesked (här kan du ladda ner skattebesked som pdf). Observera att lämnade uppgifter skall omfatta hela hushållet.
  • Offert eller kostnadsförslag för sökt hjälpmedel
  •  

Period för ansökan 1 september - 15 oktober. Svar på ansökan för de som beviljats bidrag erhålles i december månad.

 

Välkommen med din ansökan