Stiftelsen Familjen Holmbergs donationsfond

Stiftelsen Familjen Holmbergs donationsfond bildades efter ett förordnande av Richard Holmbergs testamente från 1969.

 

Stiftelsen delar ut bidrag till svårt sjuka, behövande reumatiker i nordvästra Skåne Bidrag beviljas till exempel till hjälpmedel för reumatisk sjukdom, vistelse på reumatikerhem eller motsvarande för behandling och lindring av reumatisk sjukdom. Bidrag kan även lämnas för vistelse och behandling i sydligare, varmare klimat.

 

Läkarintyg (max ett år gammalt) där typ och grad av reumatisk sjukdom framgår liksom kostnadsförslag för sökt bidrag ska bifogas ansökan.